kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 31-07-2007
afzender maarwaaromdan
dossierno. 71
betreft motie Kunst
index

kunst en politiek
inmenging wethouder
maar hoe dan?
denksnack 1
denksnack 2
motie Kunst

BURGERMOTIE 'KUNST'

Harmen Zijp, Ron Jagers, Margot Cooymans, Marjon Meijer, Diana Wildschut, Prisca Maas, Sylvia Kesler, Paul van Heel, Harold Warmelink, Axel Veenendaal, ria roelofs, Jeroen De Man, Hans Goslinga, Kees Aerts, Marthe Kerkwijk, Herman den Beuker, Han Gerlings, Bram Withaar, Arne Hopstaken, Adriana Nichting, Dirk Zijp, Bouke Bruinsma, Henrica van den Berg, mieke monshouwer, Willem Borra, frans ottink, erna huppelsschoten, ingrid de moel, marjolein tönis, doke melman, Jan Bos, Leo van der Veen, marijne thomas, Trudi Willenborg, jelle de bruijn, Wytze S. Kuijper, Rob van der Hilst, Mascha Hornsveld, Lucie C. van der Zijde, Anya Wiersma, Rachel, Mark Verhoef, Walrick Halewijn, Jan Kees Helms, Iris Douma, Hetty van Oordt, josé hutjes, Elisa Veini, Peter Eijsink, Roel Mulder, marieke veling, Edith Kostelijk, Philip Westera, Aad Trompert, Lonneke van der Wal, Coos Verkade, Magda Bannink, machtelt halewijn, Edgar Koning, pim van den berg, wim Trinks, Joke van Leeuwen, Ted de Keijzer, Claudine Nève, verony van bemmel, Jette Jongerius, Frans Krom, wendy van offeren, myra steens, Eleanor Grootoonk, Jannieke, Marieke Bosvelt

verenigd in de overtuiging dat een vitaal kunstenklimaat onmisbaar is in Amersfoort

constaterende dat:

 • aan de startnotitie voor de cultuurnota 2008 – 2013 vooralsnog een heldere visie over kunst en cultuur in de stad ontbreekt;
 • de gevoerde debatten dientengevolge slechts een inventarisatie hebben opgeleverd, waarbij een overkoepelende visie nog niet aan bod is gekomen;
 • de nota zal worden vastgesteld voor een (lange) periode van 8 jaar;
 • in de afgelopen 8 jaar veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op cultureel gebied die niet werden voorzien in de vorige nota 'Stijl van de stad';
 • Amersfoort mede door haar groeispurt een zich snel ontwikkelende stad is;

van mening dat:

 • de nieuwe nota niet enkel gebaseerd mag zijn op de bestaande situatie; de groei van de stad vraagt om een cultuurnota die zich rekenschap geeft van deze groei;
 • zich de komende 8 jaar wederom vele nu nog niet te voorziene ontwikkelingen zullen voordoen in het culturele veld;
 • op deze ontwikkelingen door het gemeentebestuur slechts adequaat valt in te spelen met een weldoordachte visie op kunst en cultuur;
 • de cultuurnota 2008 – 2013 aldus dient te beginnen met een heldere visie over kunst en cultuur in de stad;

roepen het gemeentebestuur op:

 • een visie te formuleren voor het komende cultuurbeleid over de verschillende rollen van kunst en cultuur in de samenleving (vermaak, versiering, vorming, educatie, commercie, verwarring, cultuurconsumptie vs cultuurproductie enz);
 • deze visie te vertalen naar algemene beleidsdoelstellingen op tenminste de volgende deelaspecten:
  1. culturele voorzieningen die een stad van 160.000 inwoners sowieso nodig heeft,
  2. extra inspanningen voor gebieden waarop Amersfoort zich wil onderscheiden,
  3. nieuwe, onvoorziene initiatieven die zich de komende jaren zullen aandienen;
 • hieruit algemene mechanismes en principes af te leiden over de manier waarop de gemeente wil optreden (op welke punten wil de gemeente een actieve rol spelen? waarom? hoe? met wie? wanneer? waar? enz);
 • de aldus ontwikkelde visie bekend te maken en op een dialogische manier te bespreken met stakeholders, incl. de gemeenteraad;

en gaan over tot de orde van de dag.


Onderteken de motie ook:

∗ 1. naam: → 2. email: → 3.

maarwaaromdan, 31-07-2007 - 21:00

ben het met deze motie eens; ben van mening dat
gemeente/de raad zelf een visie moet ontwikkelen en daarop beleid moet uitzetten; stoppen met angsthazige-politieke omtrekkende bewegingen en het voortouw nemen.

Albert van Ool, 31-07-2007 - 23:35

Ook ik sta achter deze motie. Want bedenk wat kunst een stad te bieden heeft. Kunst maakt verschil. Het verschil tussen monoloog en dialoog. Tussen open en dicht. Tussen een levende stad en een geleefde stad. Tussen een spannende stad en een gespannen stad. Tussen verveling en werveling. Tussen passief en actief. Tussen naar je werk lopen en een mooie wandeling. Tussen zomaar een stad en mijn stad. Tussen een slapende stad en een dromende stad. Tussen een stad om in te wonen en een stad om in te leven. Die (en veel meer) verschillen heeft kunst Amersfoort te bieden. Tijd om te vragen: wat heeft Amersfoort kunst te bieden? Of beter nog: neemt Amersfoort aan, wat kunst haar te bieden heeft?

Marthe Kerkwijk, 01-08-2007 - 20:28

Ik ondersteun de motie, maar vind ook dat je niet alles bij gemeente/raad moet neerleggen. Er zou een jaarlijks vrij budget van zeg € 200.000,- moeten zijn om projecten te honoreren die uit de kunstenaarsgemeenschap opborrelen. Dit is niet voor 8 jaar van te voren te bekijken, maar moet halfjaarlijks door een in te stellen comité/kunstwerkgroep beoordeeld worden.

Gerard IJzereef, 02-08-2007 - 10:14

Als wij willen dat kunstenaars een belangrijker inbreng hebben in onze stad, moeten we kunstenaars beter faciliteren. Er zou meer moeten worden gedaan aan het creëren van ateliers/woningen voor (jonge)kunstenaars; en het zou mooi zijn als continu één atelier beschikbaar zou zijn voor een uitgenodigde buitenlandse kunstenaar, die als tegenprestatie een omschreven product realiseert in de stad.
Schakel organisatie van Amersfoortse kunstenaars in bij selectie buitenlandse collega, duur verblijf en omschrijving tegenprestatie.

Daag kunstenaars uit om een bijdrage te leveren aan de vormgeving en versiering van de openbare ruimte in de stad.
Schrijf periodiek een wedstrijd uit voor een kunstvorm, met een thema en koop een goed produkt aan. De ene keer gedicht over de historische binnenstad, een andere keer korte verhalen over Amersfoort in het groen, dan beelden die de gistende creativiteit in de stad verbeelden, een slager over het gezellig dorpse klimaat in onze stad, enz. enz.

Ik ben het er zeer mee eens dat Amersfoort kunstenaars moet inzetten voor het bereiken van gestelde doelen in de stad.
Iets meer ambitie mag wel!

Han Gerlings

Han Gerlings, 07-08-2007 - 15:46

Een 'kunstlab' met openheid voor publiek waar kunstenaars interdisciplinair kunnen werken; media kunst, beeldend, theater, dans en muziek kan kunstenaars bewegen tot nieuwe vormen van kunst, innovativiteit en de kunsten uit hun eigen isolement halen. Bij spullenmannen lijkt een dergelijk initatief mogelijk...

iris, 08-09-2007 - 21:35

een frisse wind; de moeite waard

Cees Anton de Vries, 19-09-2007 - 12:14

Iik onderschrijf dit initietief van harte u kunt mijn naam toevoegen als medeondertekenaar van de motie. Pim van den Berg Woordvoerder cultuur fractie Jouw Amersfoort

Pim van den Berg, 19-09-2007 - 22:25

Met behulp van subsidie van de gemeente/particuliere initiatieven en andere potjes zou ik graag iets willen opzetten waardoor ik kunstenaars van alle disciplines (schilders, beeldhouwers, fotografen, video-kunstenaars, theatermakers, dansers, technici, etc.) kan samenbrengen (Broedplaats/Werkplaats).
Daarnaast veelmeer samenwerkinsgverbanden tot stand brengen tussen de verschillende kunstenaarsgroepen die in Amersfoort gevestigd zijn. (denk bijvoorbeeld aan een soort intranet voor Amersfoortse kunstenaars om zo snel de juiste personen voor een project te vinden).

Samen onderzoeken/brainstormen om tot voorstellingen te komen (op een locatie in en om Amersfoort), exposities (met een thema bijv.) , workshops/cursussen te geven en andere projecten om de bewoners (misschien met name de jeugd) van Amersfoort kennis te laten maken met kunst, maar ook de stad Amersfoort op de kaart te zetten. En natuurlijk door samenwerking/het bundelen van de krachten, de kunstenaar meer bekendheid te geven, sneller tot iets komen.

Ik denk dus dat wij als kunstenaars met een goed plan moeten komen en dat de gemeente subsidie moet geven om Amersfoort in de toekomst op de kaart te zetten. Dus niet alleen voor de kunstenaar, maar ook voor de stad, de bewoners. Vooral ook de jeugd betrekken in projecten.
Interesse? www.jettej.nl

Jette Jongerius, 21-09-2007 - 10:06

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN